Artiklar & debatt

 • Nyckfulla ingripanden avskräcker från nya miljösatsningar

  Nyckfulla ingripanden avskräcker från nya miljösatsningar4

  Dagens klimatutmaning kommer kräva enorma investeringar i ny teknik. Men den nya skatten på avfallsförbränning är ett exempel på hur politik kan skapa osäkerhet för långsiktiga investeringar. Det skriver Per Everhill och Patrik Hermansson.…

 • Unik kompetens om biogas riskerar försvinna

  Unik kompetens om biogas riskerar försvinna0

  Drömmen var att fylla gaskraftvärmeverket på andra sidan gatan med biogas. Resultatet blev ett teknologiskt kunskapsförsprång i världsklass.…

 • Behöver elmarknaden nytt regelverk?

  Behöver elmarknaden nytt regelverk?1

  Bo Diczfalusy och Lars Bergman har gett sig i kast med en ESO-analys som ska undersöka behovet av en ny elmarknadsreglering. – Vi vill främst se på elnätens funktion men generellt står dagens marknadsmodell inför stora utmaningar, säger Bo Diczfalusy.…

 • Spillvärme inte alltid rätt

  Spillvärme inte alltid rätt1

  Spillvärme är en viktig del i det svenska fjärrvärmesystemet. Men Henrik Näsström ser en risk att spillvärmen favoriseras på bekostad av smartare produktionslösningar. …

 • Gränshandel med el tillåter viss begränsning

  Gränshandel med el tillåter viss begränsning1

  Tekniska begränsningar hindrar ett fritt flöde av el över gränserna. Ländernas driftsäkerhet är i driftögonblicket överordnad elmarknaden, som därmed måste tåla vissa flaskhalsar.…

 • TEMA: import och export av el

  TEMA: import och export av el0

  Frågan om möjligheterna till import och export av el är komplicerad, ibland förenad med konflikter, och Second Opinion har i flera artiklar berättat om hur olika aktörer resonerar. Här samlas de i en kunskapsbank.…